ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το πρόγραμμα "Ψηφιακή έκφραση στο κοινωνικό σχολείο" απευθύνεται σε μαθητές Α΄λυκείου με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, να τους εξοικειώσει με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και εν τέλει να τους προτρέψει να εκφραστούν καλλιτεχνικά με τη χρήση ΤΠΕ.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φλωριανού Ελένη

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Καλλιέργεια ψηφιακού γραμματισμού (με καλλιέργεια δεξιοτήτων στις ΤΠΕ) αλλά και κριτικού ψηφιακού γραμματισμού (μέσα από την κριτική προσέγγιση και σύγκριση παρόμοιων λογισμικών και την επιλογή αυτού που ανταποκρίνεται περισσότερο στον εκάστοτε επικοινωνιακό στόχο)

2)  Καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στη ψηφιακή πληροφορία (μέσα από εκμάθηση τρόπων αποτελεσματικής αναζήτησης και περιορισμού των αποτελεσμάτων σε μηχανές αναζήτησης με χρήση τελεστών / κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης / έλεγχο της αξιοπιστίας μιας ιστοσελίδας και διασταύρωση των πληροφοριών)

3) Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε επίκαιρα κοινωνικά θέματα (π.χ. ρατσισμός, ναρκωτικά) αλλά και σε θέματα αγωγής υγείας που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών (π.χ. σεξουαλική αγωγή, πρόληψη από μολυσματικές ασθένειες, διατροφή, κ.α) καθώς και σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ακολουθώντας φύλλα εργασίας που θα προωθούν την διερευνητική ?ανακαλυπτική μάθηση μέσα από αναζήτηση στο διαδίκτυο οι μαθητές θα συγκεντρώσουν, θα επιλέξουν, θα ταξινομήσουν, θα αξιολογήσουν στοιχεία πάνω στα παραπάνω θέματα και στη συνέχεια θα κληθούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά και δημιουργικά σε κάποια από τα ψηφιακά περιβάλλοντα με τα οποία θα έχουν ασχοληθεί στη διάρκεια του προγράμματος. Στόχος η δημοσιοποίηση των εργασιών τους (στην ιστοσελίδα του σχολείου, στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου, στο δικό τους blog, σε κοινωνικά δίκτυα, σε τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες αλλά και σε εκδήλωση ανοιχτή στο τέλος του προγράμματος) κυρίως με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας μέρας κάθε σχετικού θέματος με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και αφύπνιση.

4) Καλλιέργεια της αυτενέργειας των μαθητών, της ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης, της δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από τη σύνδεση σχολείου ?κοινωνίας και την ενασχόληση των μαθητών με σύγχρονα θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Κάθε εβδομάδα οι μαθητές θα γνωρίζουν στο εργαστήριο πληροφορικής ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον,(πρόγραμμα παρουσίασης, prezi, ψηφιακή αφίσα, επεξεργασία ήχου, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία ψηφιακής αφίσας, δημιουργία ταινίας, δημιουργία ψηφιακού κόμικ κ.α) θα εξασκούνται σε αυτό και παράλληλα θα συγκεντρώνουν υλικό από το διαδίκτυο προκειμένου να ετοιμάσουν καλλιτεχνικό και ενημερωτικό ψηφιακό υλικό με χρονοδιάγραμμα την παρουσίασή του (στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, σε κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικά μέσα) στον εορτασμό των ακόλουθων παγκόσμιων ημερών:

24/10 Ημέρα κατά της παχυσαρκίας       

20/11 Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

1/12 Παγκόσμια ημέρα για το Aids

5/2 Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο

8/3 Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας

21/3 Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού

22/3 Παγκόσμια ημέρα του νερού

22/4 Ημέρα της γης

28/4 Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

9/5 Ημέρα της Ευρώπης