ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2016 πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση στο σχολείο μας από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.

Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση-Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Η παραπάνω προθεσμία υποβολής ισχύει και για τους αποφοίτους λυκείου   που θέλουν να συμμετάσχουν πάλι στις πανελλαδικές .

Οι τελειόφοιτοι   και οι απόφοιτοι θα προμηθεύονται υπόδειγμα της Αίτησης ?Δήλωσης από το σχολείο μας ή από το διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr ,στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η Αίτηση ? Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα την αντίστοιχη Αίτηση ? Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Attachments:
Download this file (ανακοινωση.doc)ανακοινωση.doc[ ]33 kB